Nové obráběcí centrum MAS MCV 1270

MAS MCV 1270


Spolupráce se SŠ

Aktivně spolupracujeme se základními, středními i vysokými školami v našem okolí.

Exkurze

V rámci podpory škol v oblasti volby povolání pořádáme exkurze pro žáky a studenty základních škol, středních a vysokých škol.


Stipendijní program


V letošním roce se nám podařilo zahájit STIPENDIJNÍ PROGRAM pro žáky technických oborů jako např. MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ, NÁSTROJAŘ, OBRÁBĚČ KOVŮ,ZÁMEČNÍK a OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ. Vybraní žáci studující tyto obory od nás mohou získat nadstandardní stipendium až 2000,- Kč měsíčně! Součástí tohoto programu je i praxe v našich odděleních strojního obrábění a montáže nástrojů.
Aktivně spolupracujeme v rámci stipendií s těmito středními školami:
ISŠ COP Valašské Meziříčí
Střední průmyslová škola Hranice
SOŠ Josefa Sousedíka, Vsetín

Zapojili jsme se proto také do tzv. Aliance pro strojírenství, která soustřeďuje mimo nás i další strojírenské firmy v regionu. Aktivně komunikujeme v rámci této aliance nejen s SOŠ Josefa Sousedíka ve Vsetíně, která celý tento projekt zastřešuje, ale v rámci této skupiny i s výchovnými poradci základních škol v regionu.

* Stipendijní pravidla


Odborné praxe

Žákům středních odborných škol nabízíme možnost nahlédnout do podnikových procesů a poznat firemní kulturu formou odborné praxe na různých odděleních našeho závodu.